Legea şi Codul

Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 


DECIZIE Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 iulie 2019.

Decizie nr. 614 din 11 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 25 iunie 2019. Conform art. 4 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile (...)

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 10 iunie 2019.

DECIZIE Nr. 220 - Text în vigoare pana la data de 25 martie 2017

Decizia CNA nr. 63 din 14 februarie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 141 din 24 februarie 2017, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepția art. 117 lit. a^1) care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

LEGE Nr. 187/2016 din 20 octombrie 2016

pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

Ordonanţă de Urgenţă Nr. 25 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

PUBLICATĂ ÎN : MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 12 aprilie 2013

Decizie nr. 141 din 28 martie 2013 pentru modificarea și completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările ulterioare

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din data de 1 aprilie 2013.