Comunicat de presă

19.05.2011


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 19.05.2011, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni:

Amendă în cuantum de 100.000 lei postului OTV. Deşi radiodifuzorul a fost sancţionat în mod repetat pentru încălcarea aceloraşi prevederi, a continuat să transmită în afara campaniei electorale, atât pe banda tip News Alert, cât şi în cadrul mai multor ediţii speciale, mesaje cu caracter politic (în perioada aprilie - mai), fapt interzis de legislaţia audiovizuală. S-au încălcat, astfel, prevederile art. 139 din Decizia CNA 220/ 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual („Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”);

Somaţie publică postului Pro Cinema pentru difuzarea în data de 14.04.2011, ora 15: 24 a unui episod din filmul serial „Huff“. Radiodifuzorul nu a ţinut cont de dispoziţiile care reglementează clasificarea producţiilor audiovizuale în funcţie de conţinutul lor (art. 19 alin. 2 lit. a, f, g, h, k, l; art. 20, art. 21 alin. 2 lit. d şi art. 24 alin. 1 din Codul audiovizualului, privind asigurarea protecţiei copilului şi informarea publicului);

Decizie de intrare în legalitate în privinţa spoturilor publicitare pentru produsele „Neolin“ şi „Urinal Akut“ difuzate de unele posturi de televiziune. În cazul prezentării produsului „Urinal Akut”, Consiliul a apreciat că se încalcă art. 94 şi 131 din Codul CNA (caracterul ilizibil al avertizării vizuale). Avertizarea sonoră din spotul pentru produsul „Neolin” a fost citită în mod accelerat, fapt ce contravine art. 124 din Codul CNA. Consiliul a remarcat că în text există o formulare eronată („triplează lupta”). Art. 94 stipulează: „În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri: a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie; b) să fie redată la viteză normală de citire.“

În aceeaşi sedinţă publică, pe baza Raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancţiuni:

Câte o somaţie publică S.C. Blue H TV S.R.L. şi S.C. Blue O TV S.R.L. Art. 74 alin. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările, precizează „Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.”

Membrii CNA au aprobat solicitarea de prelungire a licenţei audiovizuale S.C. B1 TV Channel S.R.L. Bucureşti pentru postul B1 TV.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul