Decizia nr. 761 din 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, str. Paleologu nr. 2, et. 2, ap. 10, sector 2, C.U.I. 26741903

pentru postul de televiziune NAŞUL TV
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea „Ora de veghe”, difuzată în perioada 13 - 18 noiembrie 2012 de către postul de televiziune NAŞUL TV.

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.2/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-1/22.03.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 98 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi sponsorizate emisiuni de ştiri şi dezbateri pe teme politice.

În fapt, în ziua de 13.11.2012, postul de televiziune NAŞUL TV a difuzat emisiunea de dezbatere „Ora de veghe” moderată de d-na Nicoleta Savin, invitat fiind dl. Teodor Mărieş, candidat A.R.D., în Colegiul nr. 1 Timiş pentru Senat. Emisiunea a fost marcată cu menţiune „Dezbatere electorală”. Titlurile afişate pe ecran au fost : „Asociaţia « 21 Decembrie » vrea în Parlament” ; „Verdictul CEDO pentru mineriade”.

Pe parcursul emisiunii, moderatoarea şi invitatul acesteia au abordat diferite subiecte, precum motivele pentru care dl. Mărieş s-a hotărât să candideze şi de ce la Timişoara ; Revoluţia din 1989 ; comentarii pe marginea verdictului dat de CEDO în cauzele privind mineriadele, modelul politicienilor din USL (cu exemple Dinu Patriciu, Ludovic Orban, Cristian Diaconescu, Radu Câmpeanu, Ion Iliescu), etc.

La începutul emisiunii, publicul a fost informat, prin voce off, că emisiunea este oferită de Vesta Investment, pe ecran fiind titrat : „Această emisiune vă este oferită de Vesta Investment”, iar în continuarea enunţului a fost prezentată şi sigla firmei. Menţiunile referitoare la sponsorizarea emisiunii au fost reluate şi la finalul emisiunii în aceeaşi formă. Emisiunea a fost difuzată, în reluare, în zilele de 14.11.2012, de la ora 08:00, 17.11.2012, de la ora 13:00, şi 18.11.2012, de la ora 15:00. Având în vedere tematica emisiunii „Ora de veghe”, una de dezbatere pe teme politice, membrii Consiliului au apreciat că emisiunea în cauză a fost difuzată cu încălcarea prevederilor referitoare la sponsorizarea programelor audiovizuale, în speţă a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) din Codul audiovizualului, care interzic sponsorizarea emisiunilor de ştiri şi de dezbateri pe teme politice. Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 144 din Decizia C.N.A. nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. FIRE BREAKING NEWS S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 291.2/14.12.2011, al deciziei de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-1/22.03.2012 pentru postul de televiziune NAŞUL TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 98 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŞUL TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor privind sponsorizarea programelor audiovizuale, întrucât în perioada 13 - 18 noiembrie 2012 a difuzat o emisiune de dezbatere pe teme politice sponsorizată, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 98 din Codul audiovizualului.

Potrivit prevederilor invocate, nu pot fi sponsorizate emisiuni de ştiri şi dezbateri pe teme politice.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.