Decizia nr. 607 din 15.06.2010

15.06.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 iunie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la modul în care au fost prezentate avertizările sonore şi vizuale în unele spoturi publicitare pentru medicamente difuzate de posturile de televiziune.

Redăm constatările din raportul de monitorizare :

"Posturile de televiziune PRIMA TV, PRO TV, OTV, TVR 1, ANTENA 1, ANTENA 3, difuzează spotul de publicitate la Aspenter, având următorul conţinut :

Voce din off : Ţi-ai luat azi pastila de inimă ? Pentru protecţia de lungă durată a inimii şi a vaselor de sânge, ia zilnic Aspenter.

În partea de jos a ecranului, apare o recomandare, cu caractere mici, care nu se poate citi.

Nu s-a făcut avertizarea verbală.«  »Posturile de televiziune ANTENA 1 ŞI ANTENA 3, difuzează spotul publicitar la Neolin, având următorul conţinut :

Voce din off : Dacă te-ai săturat de durere sau de febră, încearcă Neolin, o combinaţie modernă de substanţe active, ce triplează lupta împotriva durerii şi febrei. Neolin învinge durerea şi febra.

Acest medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului.

Avertizarea a durat aproximativ 6 secunde."

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând spoturile publicitare pentru medicamentele Aspenter şi Neolin, prezentate de unele posturi de televiziune, Consiliul a constatat că acestea încalcă prevederile art. 143 raportate la cele ale art. 114 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

  • art. 143 :

"(1) Promovarea produselor medicamentoase în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele : d) avertizarea « Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Citiţi cu atenţie prospectul ».

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. d), publicitatea pentru produsele medicamentoase, difuzată într-o formă prescurtată (reminder), va include avertizarea : « Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului ».

(4) Avertizările menţionate la alin. (1) lit. d) şi la alin. (2) se vor difuza în următoarele condiţii :

a) în cazul spotului principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi vizual, timp de minimum 6 secunde ;

b) în cazul reminderului, textul va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului".

  • art. 114 :

« (2) Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de telespectatori ».

În calitate de garant al interesului public, Consiliul a analizat spoturile în discuţie din perspectiva condiţiilor specifice în care poate fi făcută publicitatea la produse medicamentoase în domeniul audiovizualului.

Astfel, în ceea ce priveşte spotul pentru produsul Aspenter, Consiliul a constatat că acesta nu conţine avertizarea sonoră a publicului, iar avertizarea vizuală nu este lizibilă.

Membrii Consiliului au apreciat că lipsa avertizării sonore a publicului şi caracterul ilizibil al avertizării vizuale sunt de natură să prejudicieze interesele publicului telespectator, căruia nu i se oferă, în mod explicit, informaţii minime în legătură cu produsul medicamentos promovat.

În acest fel, sunt încălcate atât prevederile art. 143, cât şi cele ale art. 114 alin. (2) din Codul audiovizualului, care prevăd în mod expres obligaţia ca textul spoturilor publicitare să fie prezentat sonor, timp de minimum 6 secunde, iar avertizarea sub formă de videotext să fie prezentată lizibil, astfel încât mesajul spotului să fie clar perceput de telespectatori.

De asemenea, în ceea ce priveşte spotul pentru produsul Neolin, Consiliul a constatat că avertizarea sonoră a publicului este de aproximativ 6 secunde.

Or, pentru ca mesajul să poată fi inteligibil şi, pe cale de consecinţă, în mod clar perceput de public, legiuitorul a instituit obligaţia ca această avertizare să fie de minimum 6 secunde.

Consiliul apreciază că numai respectarea prevederilor legale invocate poate asigura, pe de o parte, o informare corectă şi completă a publicului telespectator, iar, pe de altă parte, o competiţie loială între producătorii de medicamente şi suplimente alimentare care îşi promovează produsele pe posturile de televiziune.

În temeiul şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare pentru produsele Aspenter şi Neolin, difuzate de posturile de televiziune, în sensul ca acestea să respecte condiţiile specifice publicităţii la produse medicamentoase prevăzute de legislaţia audiovizuală.