Răspuns CNA nr. 2026RF/10.05.2019 la sesizările privind emisiunea „Punctul culminant / Ediție specială” difuzată de postul România TV în data de 11.03.2019

10.05.2019


envoyer l'article par mail title=


Având în vedere numărul mare de reclamaţii primite la CNA (546 de sesizări), facem public răspunsul instituţiei, neavând capacitatea administrativă de a răspunde fiecărui petiţionar în parte.

Întrunit în ședințe publice, în zilele de 23.04.2019 și 07.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcția de specialitate, referitor la emisiunea „Punctul culminant / Ediție specială” difuzată de postul România TV în data de 11.03.2019.

Membrii Consiliului au vizionat secvențe relevante din emisiune și au audiat punctul de vedere exprimat de reprezentantul radiodifuzorului.

La finalul discuțiilor din ședința din 23.04.2019, au existat trei propuneri de sancționare a postului, dar niciuna dintre acestea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată*.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNA (ROF)** , votul a fost reluat în ședința publică din 07.05.2019. La finalul discuțiilor din ședință, Consiliul a decis să sancționeze postul România TV cu amendă de 15.000 de lei pentru emisiunea „Punctul culminant”, din data de 11.03.2019, moderată de Victor Ciutacu. Potrivit raportului de monitorizare, în emisiune a intervenit telefonic și dl. Sebastian Ghiță, care a făcut diverse afirmații prin care instiga la violență, fără ca moderatorul să îi atragă atenția, fiind astfel încălcate prevederile art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă”.

Nicolaie Bălașa-Sorescu

Vicepreședinte

--------

*Legea audiovizualului Nr. 504/2002 - Art. 15 - (1) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri.
**Art.32 (1) În cazul în care o decizie nu întruneşte, în primul tur, numărul de şase voturi prevăzut de lege, votul se reia de încă două ori, la solicitarea Preşedintelui de şedinţă. Înaintea turului trei, se poate face o propunere intermediară, cu condiţia retragerii celorlalte propuneri făcute anterior. În cazul în care tot nu vor fi obţinute cele şase voturi necesare adoptării unei decizii, votul se reia, pentru ultima oară, în şedinţa următoare, tot în trei tururi, în aceleaşi condiţii.