Răspuns CNA nr. 1507 / 21.02.2019 la sesizări analizate în ședințele publice ale CNA din 12, 14 și 19.02.2019 referitoare la mai multe emisiuni difuzate de posturi centrale de televiziune în perioada octombrie - decembrie 2018 (s-a avut în vedere respectarea prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine)

21.02.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în şedinţele publice din zilele de 12, 14 și 19.02.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat mai multe rapoarte întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a numeroaselor sesizări primite la CNA, referitoare la emisiuni difuzate de posturi centrale de televiziune, în perioada octombrie - decembrie 2018.

Membrii Consiliului au vizionat secvențe relevante din emisiuni și au audiat punctele de vedere exprimate de reprezentanții posturilor, prezenti la ședințe.

Constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, în ședința publică din data de 19.02.2019, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :

amendă de 25.000 de lei postului B1 TV pentru că la difuzarea emisiunii „Lumea lui Banciu” edițiile din 26.06, 15.07 și 02.12.2018, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. (5). La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere o ediție a emisiunii „Bună, România !” din data de 18.12.2018 [art. 18 alin. (1) lit. b)], precum și ediția din data de 10.06.2018 a emisiunii „Controverse” [art. 40 alin. (1), (3) și (4)]. Edițiile din iunie și iulie, mai sus-menționate, au fost analizate de membrii Consiliului în ședința publică din 17.01.2019.

amendă de 15.000 de lei postului Antena 3, deoarece ediția emisiunii „Punctul de întâlnire” din 14.11.2018 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b. De asemenea, au fost reținute încălcări ale dispozițiilor art. 40 alin. (1) în cadrul ediției emisiunii „Descoperiți” din data de 17.11.2018, respectiv ale art. 40 alin. (3) în cadrul ediției din data de 15.12.2018, ale art. 40 alin. (5) în edițiile emisiunii „În gura presei” din zilele de 02.10 și 20.12.2018, precum și ale art. 40 alin. (4) în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” din data de 27.12.2018 ;

amendă de 15.000 de lei postului Realitatea TV pentru că la difuzarea emisiunii „Jocuri de putere” nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (5) în cadrul edițiilor din 17.10 și 10.12.2018, ale art. 64 alin. (1) lit. b în ediția din 25.11.2018 și nici ale art. 70 în cadrul ediției din 03.12.2018. La stabilirea sancțiunii s-au reținut și încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1), (6), art. 64. alin. (1) lit. b și art. 34 alin. (1) la difuzarea unor emisiuni de știri și dezbateri transmise în perioada 04-06.11.2018 ;

somație publică postului Antena 1 pentru nerespectarea dispozițiilor art. 33 alin. (1) și (3) la difuzarea în data de 06.10.2018 a știrii cu titlul „Un polițist de frontieră s-a sinucis, Gest extrem de gelozie” în cadrul emisiunii „Observator” ;

somație publică postului România TV pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b în cadrul ediției din 08.12.2018 a emisiunii „România de poveste” ;

somație publică postului TVR 1, deoarece la difuzarea emisiunii „#România 9” din data de 25.10.2018, postul nu a ținut cont de dispozițiile art. 66.

Cu stimă,

Maria Monica GUBERNAT

Vicepreședinte Interimar


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 33 - (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
(3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.
Art. 34 - (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
(6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 70 - În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.