Răspuns CNA nr. 1155 / 08.02.2019 la sesizări analizate în ședințele publice ale CNA din 31.01.2019 și 05.02.2019 referitoare la mai multe emisiuni difuzate de postul Antena 3 în perioada 1 ianuarie - 31 septembrie 2018 (s-a avut în vedere respectarea prevederilor legislației audiovizualului în ceea ce privește asigurarea informării corecte și a pluralismului)

08.02.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în şedinţele publice din zilele de 31.01 și 05.02.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat mai multe rapoarte întocmite de Direcţia Monitorizare ca urmare a numeroaselor sesizări primite la CNA, referitoare la emisiuni difuzate de postul de televiziune Antena 3, în perioada ianuarie – septembrie 2018.

Membrii Consiliului au vizionat secvențe relevante din emisiuni și au audiat punctul de vedere exprimat de reprezentantul postului, prezent la ședință.

La finalul dezbaterilor din ședința publică din data de 05.02.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să transmită postului Antena 3 o scrisoare de atenționare ca în viitor să țină cont cu mai multă strictețe de prevederile legislației audiovizualului referitoare la asigurarea informării corecte şi a pluralismului.

În fapt, Consiliul a avut în vedere mai multe emisiuni la difuzarea cărora nu s-au respectat cu acuratețe următoarele dispoziții legale :
- art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual - „Sinteza Zilei” (edițiile din 26 și 27.02.2018), „100 de minute” (27.02.2018) ;
- art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului - „Știri”, (01.03.2019), „Sinteza Zilei” (09.07.2019) ;
-art. 40 alin. (2), (3) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului - „Punctul de întâlnire” (01.06.2018) ;
-art. 65 lit. c) și art. 64 alin. (1) lit.b) - „Obiectiv” și „100 de minute” (05.06.2018).

Menționăm, de asemenea, că atât pentru emisiunile mai sus-menționate, cât și pentru emisiunile „Sinteza zilei” (15.04, 17.05, 12 și 20.06.2018), „Punctul de întâlnire” (17.05, 05.07.2018), „Ediție specială” (21 și 22.08.2018) și „Esențiale” (05.06.2018) a existat o propunere de sancționare a postului cu amendă de 50.000 de lei, dar aceasta nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată .

Cu stimă,

Maria Monica GUBERNAT

Vicepreședinte Interimar


Legea audiovizualului Nr. 504/2002, Art. 15 - (1) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri.

Documents joints