Răspuns CNA nr. 7723RF/18.01.2019 la sesizările privind emisiuni în care a fost reflectat mitingul din data de 10.08.2018, difuzate de posturile Antena 3, Realitatea TV și România TV în perioada 06 - 17.08.2018

21.01.2019


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședințe publice, în zilele de 10 și 15.01.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a numeroaselor sesizări primite la CNA, referitoare la modul în care a fost reflectat la posturile de televiziune Antena 3, Realitatea TV și România TV, mitingul din București ce a avut loc în data de 10.08.2018 (perioada monitorizată : 06 – 17.08.2018).

Membrii Consiliului au vizionat secvențe relevante din emisiuni și au audiat punctul de vedere exprimat de reprezentanți ai radiodifuzorilor.

La finalul dezbaterior din ședința publică din data de 15.01.2019, constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice sancțiuni posturilor Realitatea TV și România TV. Menționăm că pentru postul Antena 3 a existat o propunere de sancționare cu amendă de 35.000 de lei, dar aceasta nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a putea fi aprobată*.

Astfel, CNA a sancționat postul Realitatea TV cu obligarea radiodifuzorului de a difuza joi, 17.01.2019, timp de 10 minute, între orele 19.00 şi 19.10, numai textul deciziei de sancţionare emise de CNA, deoarece a încălcat prevederile art. 3 alin. (2)** din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și pe cele ale art. 40 alin. (4) și (5), art. 64 alin. (1) lit. a) și art. 34 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Sancţiunea a fost aplicată în conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a)*** din Legea audiovizualului, respectând condiţia prevăzută de art. 95 alin. (2) lit. a) din aceeași lege, potrivit căreia această sancțiune putea fi aplicată numai gradual şi numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori.

Articolele invocate din Codul de reglementare a conținutului audiovizual :
Art. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.”
„Art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. ”
„Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii”.

De asemenea, postul România TV a fost sancționat cu amendă de 15.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Cu stimă,

Maria Monica GUBERNAT

Vicepreședinte interimar


*Legea audiovizualului Art. 15 - (1) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri.
** Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
***Art. 95 - (1) În cazul săvârşirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni : a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare