Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.06.2018

12.06.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 20.000 de lei postului B1 TV pentru ediția din 17.12.2017 a emisiunii „Lumea lui Banciu”, difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1), art. 40 alin. (5) și art. 47 alin. (3) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;
- amendă de 15.000 de lei postului Realitatea TV pentru ediția din 17.12.2017 a emisiunii „Jocuri de putere”, la difuzarea căreia nu au fost respectate prevederile art. 32 alin. (1) și art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare/materialelor de promovare difuzate de posturile de televiziune pentru produsele :
- „Renarthro”, pentru încălcarea dispozițiilor art. 126 alin. (1) din Cod (monitorizare ianuarie 2018, 05.03.2018) ;
- „Cicatridina” (15-31.01.2018) și „D-Artro+D-Reuma” (ianuarie 2018), spoturi difuzate fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1) din Cod ;
- „Prostafix+Fill Slim”, material de promovare difuzat cu nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1), respectiv art. 102 alin. (1) din Cod (monitorizare ianuarie 2018).

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de modificări licențe audiovizuale, societatea Metronom SRL Râmnicu Vâlcea a fost sancționată cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor ;
ART. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă ;
ART. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
ART. 102 (1) Este interzisă publicitatea care nu este conformă cu dispoziţiile legale ;
ART. 126 (1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru medicamente şi tratamente medicale sau suplimente alimentare prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.