Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.05.2018

22.05.2018


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 15.000 de lei postului Kanal D. La difuzarea reportajelor având ca titluri „Preot ucis în bătaie de starețul mănăstirii ?” și „Cine este de fapt starețul acuzat că îi bătea pe preoți” difuzate în cadrul „Știrilor Kanal D” , ediții din zilele de 04 și, respectiv, 06.12.2017, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) și pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 5.000 de lei postului Antena 3, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Obiectiv”, ediția din data de 22.03.2018. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și știrea cu titlul „Imagini incredibile, mulțime amenințată cu pistolul. Polițist speriat, reacție controversată” difuzată în data de 03.12.2017 fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente campaniilor de promovare pentru :
- Regina Maria, spot difuzat cu nerespectarea dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului. Raportul de monitorizare a cuprins variante ale spotului transmise de posturi de televiziune centrale în lunile aprilie și mai 2018 ;
- Aspivita, spot TV difuzat în perioada 01-28.01.2018 fără a se ține cont de prevederile art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au sancționat societatea LINKPRESSTV SRL (Linkpress TV) cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

ART. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.