Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.11.2017

09.11.2017


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului publicitar difuzat de posturile de televiziune, aferent campaniei de promovare pentru produsul Korill (raportul cuprinde perioada 01 – 14 mai 2017). Acest spot a fost difuzat cu încălcarea prevederilor art. 120 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, potrivit cărora „Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi”.

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților :
- Antena TV Group SA (Antena 1 Vest Arad), pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- Tele3 Media SRL (Tele3), pentru nerespectarea dispozițiilor art. 68 din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Cetățean european”, ediția din 7 iulie 2017 ;
- RCS&RDS SA deoarece nu a respectat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului. Această somație are ca termen de intrare în legalitate data de 01.04.2018.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
ART. 82 (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

DECIZIE Nr. 220/2011 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

ART. 68 Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.