Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.09.2016

22.09.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Național al Audiovizualului a hotărât să aplice următoarele sancțiuni :

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului eSTRADA TV – Televiziunea zonei metropolitane București, pentru că la difuzarea unor emisiuni în zilele de 01 si 03.06.2016 nu a ținut cont de prevederile art. 8 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244/2016 raportat la art. 71 alin. (2) lit. c) și art. 72 lit. a), b) și c) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Totodată, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 13 (lit. a, b, c, d) din Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016. Sancțiunea a fost aplicată de CNA cu respectarea art. 78 din Legea 115/2015 [„(1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 66 - 77 atrage aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constată şi sancţiunile se aplică de Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi”] ;

- Amendă în cuantum de 5.000 de lei postului Realitatea TV pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual și a prevederilor art. 8 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244/2016 raportat la art. 72 lit. a) din Legea nr. 115/2015. Raportul de monitorizare a cuprins edițiile din 01 și 02.06.2016 ale emisiunii „Jocuri de putere” ;

- Somație publică postului România TV pentru că în ziua votului, 05.06.2016, la difuzarea unor texte titrate pe ecran (pe o bandă de culoare galbenă) nu s-a ținut seama de dispozițiile art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (...) c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate” ;

- Somație publică postului de radio RFI România pentru nerespectarea prevederilor art. 13 lit. a) și d) din Decizia CNA nr. 244/2016 la difuzarea unor emisiuni în data de 03.06.2016.

Sancțiunile mai sus-menționate au fost aplicate după analiza unor rapoarte de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru emisiuni difuzare în campania electorală pentru alegerile locale din acest an (ultima săptămână a campaniei).

De asemenea, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Nova Sat SRL din Gura Humorului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire : Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

Art. 71 (2) În cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au următoarele obligaţii : (…)
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat.

Art. 72 Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii :
a) să fie imparţiali ;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale ;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Decizia CNA nr. 244 din 12 aprilie 2016 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016

Art. 8 (1) Emisiunile electorale şi cele de dezbateri electorale pot fi difuzate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 71 şi 72 din Legea nr. 115/2015 ; radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

Art. 13 - Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise :
a) prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă ;
b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală ;
c) invitarea sau prezentarea candidaț ilor și/sau a reprezentanț ilor competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepț ia situaț iilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015 ;
d) comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.