Comunicat de presă. Ședința din data de 15.03.2016

15.03.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite de Serviciul Inspectie, și a decis să aplice o somație publică postului Rock FM din Vaslui pentru că nu a respectat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Totodată, constatând încălcări ale dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, CNA a decis să aplice o somație publică societății CONFLUENŢE DORNENE MEDIA SRL.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală a Societății Române de Radiodifuziune pentru Radio Cluj - program pentru minorităţi - 98,8 MHz.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente :
a) licenţa audiovizuală, în original ;
b) decizia de autorizare, în original ;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).