Comunicat de presă. Ședința din data de 08.03.2016

08.03.2016


envoyer l'article par mail title=

Amendă în cuantum de 15.000 de lei – Antena 1
Somație publică – Pro TV

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă în cuantum de 15.000 de lei postului de televiziune Antena 1 pentru că cinci ediții ale emisiunii „Un show păcătos” (21, 23, 24, 29.09 și 01.10.2015) au fost transmise cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii, Consiliul a avut în vedere și ediția din 13.10.2015 a emisiunii „Acces direct”, la difuzarea căreia, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 17 alin. (1) din același Cod ;

- somație publică postului Pro TV pentru nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) raportat la art. 20 din Codul audiovizualului la difuzarea filmelor „Nina’ s Heavently Delights/ Ingredientele dragostei”, „Solomon Kane” și „The Mechanic/Mecanicul”, difuzate în zilele de 31.01, 01 și, respectiv, 05.02.2016.

Pentru nerespectarea dispozițiilor art. 50 și 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul a decis să sancționeze cu amendă în cuantum de 10.000 de lei postul eMaramureș FM din Sighetu Marmației.

Totodată, constatând încălcări ale dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, CNA a decis să aplice câte o somație publică societăților : BBE MEDIA NEWS ALERT SRL pentru postul Argeş TV din Piteşti, respectiv REAL TOP MEDIA SRL pentru postul Taraf TV.

De asemenea, pentru nerespectarea, după caz, a dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. a) și art. 20 alin. (5) teza 2 din Decizia CNA nr. 277/2013, Consiliul a decis sancționarea cu somații publice a societăților : AG RADIO HOLDING SRL Bucureşti pentru postul Magic FM din Miercurea Ciuc, respectiv N&D MUSIC MEDIA CIM SRL-D Bistriţa pentru Radio Balada din Bistriţa.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitările de licențe audiovizuale prin rețele de comunicații electronice ale societăților : CINETRONIX TELEVISION PRODUCTION Constanţa pentru postul Cinetronix din Constanţa și, respectiv, DIGI SRL Ditrău-jud. Harghita pentru postul Digi TV din Ditrău-jud. Harghita (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
(2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 17 (1) În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte.

Art. 20 În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.

Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.
(2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.

Art. 40 (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Decizia CNA nr. 277 / 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii :
a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră (...).

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.