Comunicat de presă. Ședința din data de 02.02.2016

02.02.2016


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
Kanal D - obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare
Antena 1 - amendă 200.000 lei
TVR 1 - somație publică

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat un amplu raport de monitorizare, întocmit de direcţia de specialitate, pentru zece posturi centrale de televiziune (Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Național TV, Prima TV, Pro TV, Realitatea TV, România TV și TVR 1), cu privire la durata publicităţii difuzată în intervalul 18.00 – 23.00, în perioada 01.11 – 31.12.2015. Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare [“Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date”], Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- obligarea postului Kanal D de a difuza timp de 10 minute, în ziua de joi, 04.02.2016, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare emise de CNA. Sancţiunea a fost aplicată cu respectarea condiţiei prevăzute de art. 95 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, condiţie potrivit căreia aceasta putea fi aplicată numai gradual şi numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori și
- amendă în cuantum de 200.000 de lei postului de televiziune Antena 1.

De asemenea, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis să emită decizii privind intrarea în legalitate în privința spoturilor publicitare aferente campaniilor de promovare pentru magazinul online de haine Zoot.ro (spoturi transmise în perioada 09 – 22.11.2015) și pentru produsul Telekom Magenta One (spot transmis în perioada 27 – 30.12.2015) [„Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : (...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei”].

În aceeași ședință, în urma analizării rapoartelor de monitorizare întocmite ca urmare a reclamațiilor primite, CNA a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- somație publică postului de televiziune TVR 1 pentru ediția din data de 16.11.2015 a emisiunii “Starea nației”, la difuzarea căreia radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- somație publică postului Hunedoara TV Channel pentru emisiunea „Ediție specială” difuzată în data de 16.12.2016 cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Tele 2 (Drobeta Turnu Severin) pentru emisiunea „Revista presei”, deoarece la difuzarea ediției din 30.10.2015, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 40 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

Consiliul a decis, de asemenea, să sancționeze cu somații publice societatea Ghiță Nicolae Întreprindere Individuală/CATV Cozia/Sălătrucel/Vâlcea pentru nerespectarea dispozițiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului și RTM Buzău SRL/Buzz FM/Buzău pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din aceeași lege.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.
(3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.