Comunicat de presă - Şedinţa din 08.10.2013, sancţiuni

08.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a reclamaţiilor primite pentru posturile din teritoriu, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

  • Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului de televiziune Neptun TV pentru că, în zilele de 13.07.2013 şi 11.08.2013, începând cu orele 16.00, a difuzat filmele artistice „Patul conjugal” şi, respectiv, „Terente, regele bălţilor”, fără a ţine seama de prevederile legislaţiei audiovizuale cu privire la protecţia minorilor. Astfel, nu au fost respectate dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului şi nici cele ale art. 19 alin. (1) şi (2) lit. e) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. (art. 39 „(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”. Art. 19 “(1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual”) ;
  • Somaţii publice posturilor TV Kit şi Radio Kit din Oneşti. Posturile nu au respectat prevederile art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (2) şi ale art. 64 alin. (1) lit b) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „24 de ore”, ediţia din data de 30.07.2013 (art. 34 (1) „Orice persoană are dreptul la propria imagine.” ; art. 40 (2) „Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile” ; art. 64 (1) „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (….) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”)

Consiliul a hotărât să emită o decizie de acordare a dreptului la replică pentru CREDIDAM în conformitate cu prevederile art. 62 din Codul audiovizualului, având în vedere emisiunea „Jocuri de putere”, difuzată de postul Realitatea TV în data de 20.09.2013.

Totodată, postul Bege CATV a fost sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, conform cărora : „ (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul