INSTRUCȚIUNE nr. 2 din 09.06.2011 privind condițiile de prezentare a informațiilor și avertizărilor din cadrul mesajelor comerciale


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere dispozițiile art.94 din Decizia CNA nr.220/2011, potrivit căreia orice informație sau avertizare prezentată într-o comunicare comercială trebuie să fie suficient de lizibilă pentru a putea fi citită de către consumatorul mediu ;

întrucât noțiunile de « informație » și, respectiv, « avertizare » trebuie interpretate în relație directă cu noțiunea de informație esențială prevăzută în dispozițiile Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, în special prevederile art.7 al acestei legi ;

având în vedere considerentul (15) al Directivei 2005/29/CE, transpusă în dreptul național prin Legea nr.363/2007, în care se precizează că, „în cazul în care legislația comunitară stabilește cerințe în materie de informații aplicabile în publicitate, comunicare comercială și comercializare, informațiile respective se consideră semnificative în conformitate cu prezenta directivă” ;

ținând seama de dispozițiile art.70 lit.a) și art.71 din Legea nr. 296 din 28 iunie 2004, republicată, privind Codul consumului, potrivit cărora « se interzice publicitatea care este înșelătoare », iar « autorul, realizatorul de publicitate şi reprezentantul legal al mijlocului de difuzare răspund solidar cu persoana care îşi face publicitate, în cazul încălcării prevederilor prezentului Cod, cu excepţia cazurilor expres prevăzute prin lege şi la care răspunderea este menţionată în sarcina altei persoane » ;

în temeiul art. 10 alin. (3) lit. l) și al art. 17 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

Instrucțiune :

Art. 1 – În sensul dispozițiilor art.94 din Decizia CNA nr.220/2011, noțiunile de « informație » și, respectiv, « avertizare » cuprind informații și avertizări pentru care legislația națională și/sau comunitară stabilește cerințe în materie de informații aplicabile în publicitate.

Art. 2 – (1) Informaţiile și/sau avertizările prevăzute la art. (1), conţinute într-o comunicare comercială audiovizuală difuzată pe posturile de televiziune, trebuie afișate cu dimensiunea minimă a caracterelor prevăzută la art.94 din Decizia CNA nr.220/2011, lizibil și pe o durată suficientă pentru a putea fi citite de către publicul mediu.

(2) La radio, informaţiile și/sau sau avertizările prevăzute la art. (1) trebuie să fie rostite astfel încât acestea să fie inteligibile de către publicul mediu.

Art. 3 – Nerespectarea dispozițiilor legale privind prezentarea informațiilor și avertizărilor din cadrul mesajelor comerciale se sancţionează conform prevederilor Legii audiovizualului.

Preşedinte,

Răsvan Popescu