Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 10.01.2024

10.01.2024


envoyer l'article par mail title=


Sancțiuni
• amendă de 60.000 de lei : Realitatea Plus
• somații publice : Acasă TV, Acasă Gold, Pro Arena, Pro Cinema, Medika TV, Kiss TV și Rock TV, Etno TV, România TV
• decizii de intrare în legalitate : Advil Ultra Forte, Uractiv Forte, Omni Biotic, Bronhoklir

Întrunit în ședința publică din data de 10.01.2024, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite și a decis să sancționeze următoarele posturi de televiziune :
- Realitatea Plus cu amendă de 60.000 de lei pentru difuzarea, în perioada 14 – 21.11.2023, a materialului audiovizual privind spitalul mobil și caravana „România Suverană”, fără a avea în vedere prevederile art. 139 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală” ;
- Acasă TV, Acasă Gold, Pro Arena, Pro Cinema, Medika TV, Kiss TV și Rock TV cu câte o somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 28 alin. (8) din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Monitorizarea a fost întocmită pentru 22.11.2023, în intervalul orar 18:00 – 22:00, iar pentru Medika TV a fost monitorizat același interval orar din data de 28.11.2023 ;
- Medika TV cu somație publică, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 2 și ale art. 2^1 alin. (1) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune ;
- Etno TV cu somație publică pentru difuzarea în data de 17.11.2023, la ora 13.57, a spotului publicitar pentru produsul „Amprenta lui Dorel” fără a ține cont de dispozițiile art. 113 alin. (1) din Codul audiovizualului, conform cărora „În intervalul orar 6,00 - 22,00 este interzisă orice formă de publicitate la băuturi spirtoase” ;
- România TV cu somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Codul audiovizualului, la difuzarea a trei variante ale spotului publicitar pentru „Superlove.ro” în perioada 21 – 25.11.2023 [„Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise”] ;
- România TV cu somație publică, deoarece în data de 24.11.2023, în cadrul ediției de la ora 05,59 a emisiunii „Știrile România TV”, a fost difuzată știrea cu titlul „Scandalos : Procurorii vinovați care nu răspund în fața legii”, fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”.

De asemenea, constatând încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile publicitare TV aferente campaniilor de promovare a produselor :
- Advil Ultra Forte, difuzat fără respectarea dispozițiilor art. 83, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura respectarea normelor ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române, stabilite de Academia Română” (perioada monitorizată a fost cuprinsă între 16 și 22.10.2023) ;
- Uractiv Forte, difuzat cu încălcarea prevederilor art. 120 alin. (1) și (3) (intervalul monitorizat : 13-19.11.2023). Pentru produsul Uractiv Forte s-a reținut și spotul radio (monitorizare : 22.11.2023) ;
- Omni Biotic, variantele Omni Biotic Hetox Light, femei (cu durata de 25 de sec.) și Omni Biotic, Gama (Omni Biotic Panda, cu durata de 30 de sec.), la difuzarea cărora nu au fost respectate dispozițiile art. 120 alin. (1) și (3) (perioada monitorizată a fost cuprinsă între 20-26.11.2023) ;
- Bronhoklir, deoarece încalcă prevederile art. 120 alin. (3) (perioada monitorizată : 20- 26.11.2023).

În aceeași ședință, după analizarea rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor :
- Kapital TV Hunedoara (Petroșani/ Hunedoara) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)” ;
- Radio Gaga (Târgu-Mureș/Mureș) pentru difuzarea, în cadrul programelor în limba maghiară, a unui spot publicitar aferent campaniei de promovare a XXL Club. Radiodifuzorul a încălcat astfel prevederile art. 96 alin. (1) din Codul audiovizualului ;
- TV Sud (Târgu Jiu/Gorj) pentru încălcarea dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului la difuzarea edițiilor din 17 și 23.11.2023 ale emisiunii „Ora adevărului”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizuale la care facem referire :
Legea audiovizualului nr. 504/2002
Art. 28 (8) La sfârșitul calupurilor publicitare, difuzate în intervalul orar 18.00—22.00, cu excepția programelor dedicate copiilor, posturile de radio și televiziune sunt obligate să difuzeze următorul mesaj de avertizare : Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani, și se pedepsește cu închisoarea.

Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 120 – (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi. (...) (3) Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă.

Decizia nr. 412) din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.