Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 12.12.2023

12.12.2023


envoyer l'article par mail title=


Sancțiuni :
somații publice – Gold FM, B1 TV ;
amendă de 15.000 de lei – S.C. Artfest Consulting S.R.L. ;
somație publică societății Geopol International S.R.L.

Întrunit în ședința publică din data de 12.12.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- somație publică postului Gold FM pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea ediției din 17.10.2023 a emisiunii „Ce-i în Gușă și-n căpușă”. În ediția menționată, invitatul emisiunii a făcut următoarea afirmație : „Adică, a cam ținut așa și cu Bucea, dacă ții minte masacrul de la Bucea, cu analiza făcută de „The Telegraph” și așa mai departe. Care a demonstrat, că stai puțin, că ăia au fost așezați acolo, ci așa” [art. 64 (1) b) : „În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”] ;
- somație publică postului B1 TV, deoarece la difuzarea emisiunii „Ritmul Sănătății” din data de 21.10.2023, nu s-a ținut cont de prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și nici de cele ale art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a hotărât să sancționeze societatea Artfest Consulting S.R.L. din București (Global News/ Global News HD) cu amendă de 15.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

Totodată, membrii Consiliului au decis să sancționeze societatea Geopol International S.R.L. din București [Realitatea Plus/Realitatea Plus HD (satelit)] cu somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :
art. 29 (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ;
Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
art. 120 (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.