Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 27.04.2023

27.04.2023


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședințe publice, în zilele de 25 și 27.04.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, pentru edițiile din 19 și 20.04.2023 ale emisiunii „Punctul Culminant”. Constatând încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și a dispozițiilor art. 47 alin. (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, în ședința publică din 27.04.2023, CNA a decis sancționarea postului România TV cu amendă de 100.000 de lei pentru modul în care radiodifuzorul a abordat cazul jurnalistei Iulia Marin.

De asemenea, în ședința din 27.04.2023, Consiliul a analizat rapoartele de monitorizare întocmite ca urmare a sesizărilor primite pentru emisiuni difuzate în luna februarie 2023 de posturi centrale de televiziune și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Nașul TV, deoarece în emisiunea „Să vorbim despre tine”, difuzată în data de 23.02.2023, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, conform cărora : „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ;
- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 06 și 20.02.2023 ale emisiunii „Culisele statului paralel” în cadrul cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, și nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Realitatea Plus, pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului la difuzarea ediției din 15.02.2023 a emisiunii „Culisele statului paralel”.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor privind modificări ale avizelor de retransmisie, Consiliul a hotărât să sancționeze societatea VODAFONE ROMANIA S.A. cu somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, conform cărora : „În termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry şi să depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare
Art. 3 - (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi educarea, inclusiv sub aspect ştiinţific, şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual
Art. 47 (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.