Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.02.2023

14.02.2023


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• amenzi de 10.000 de lei, 5.000 de lei – România TV, Realitatea PLUS
• somații publice : România TV, Realitatea PLUS, Job TV

Întrunit în ședința publică din data de 14.02.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
• Pentru postul România TV :
- amendă de 10.000 de lei pentru emisiunea „România de poveste”, ediția din 13.11.2022, în cadrul căreia a fost dezbătut un material despre „revoluția sexuală”, despre LGBT și despre introducerea unor norme legate de minoritățile sexuale în străinătate. Prin modul de abordare a acestui subiect, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 47 alin. (3), art. 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 10.000 de lei pentru emisiunea „Punctul Culminant” din 09.11.2022, difuzată cu încălcarea dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, la dezbaterea subiectului referitor la războiul din Ucraina. Titluri afișate pe ecran : „Liderul de la Kiev sfidează Europa și nu renunță la război” ; „Mascarada negocierilor pentru pace pregătită de Zelenski” ;
- amendă de 5.000 de lei pentru emisiunile „Știri și Dezbateri” din 06.11.2022 și „România de Poveste” din 27.11.2022, în cadrul cărora a fost abordat subiectul accidentului rutier în care a fost implicată Monica Macovei. În relatarea acestui subiect, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (2) și ale art. 64 alin. (1) lit a) din Cod. Printre titlurile prezentate : „Mincinoasa Macovei a batjocorit victima după lovitură” ;
- somație publică pentru ediția din 12.11.2022 a emisiunii „România de poveste” ; prin modul de expunere a știrii cu titlurile „Noul caz Caracal : Două copile răpite de un monstru și violate” și „România, în stare de șoc, unde ducea noul Dincă fetele’’, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 17 alin. (1) din Cod, conform cărora „În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte” ;
- somație publică pentru emisiunea informativă „Știrile România TV” din 19.11.2022, în cadrul căreia a fost difuzat un material video cu titlul „Cortegiu pentru comemorarea morților vaccinați”, fără a se respecta dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

• Pentru postul Realitatea PLUS :
- amendă de 10.000 de lei pentru emisiunile „România suverană” din 20.12.2022 și „100%” din 03.01.2023, transmise fără a se ține cont de dispozițiile art. 40 alin. (1), (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;
- amendă de 10.000 de lei pentru emisiunea „Deschide lumea” din 14.12.2022 și emisiuni informative din perioada 23-25.12.2022, difuzate cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1), (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod (printre titlurile afișate : Un nou director executiv a fost numit la B1 TV ; Televiziunea B1 TV, curățată de statul paralel ; Televiziunea B1, redată cetățenilor) ;
- amendă de 5.000 de lei pentru edițiile din 03 și 04.10.2022 ale emisiunii „Culisele Statului Paralel”, în cadrul cărora nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (1), (2) din Codul audiovizualului ;
- somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 33 alin. (2) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Prime Time News” din data de 29.01.2023 („Informaţiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale, numerele lor de telefon sau adresele de e-mail nu pot fi dezvăluite fără permisiunea acestora ; utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii speciale”).

În aceeași ședintă, Consiliul a decis aplicarea unei somații publice postului Job TV pentru că, la difuzarea spotului de autopromovare pentru JOB TV, nu a respectat dispozițiile art. 29 alin. (2) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special : a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere sau să închirieze un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora” (monitorizare : 25.12.2022).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.