Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 02.02.2023

02.02.2023


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• amendă de 10.000 de lei – Inedit TV
• somație publică – Antena 3 CNN

Întrunit în ședința publică din data de 02.02.2023, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a sesizărilor primite și a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului Inedit TV pentru emisiunea „s o s Sănătate” din 12.10.2022, difuzată cu încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise” ;
- somație publică postului Antena 3 CNN pentru emisiunea „Sinteza zilei” din 25.10.2022, difuzată fără a se ține cont de dispozițiile art. 47 alin. (4) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

În aceeași ședință, Consiliul a decis să aplice societăților Linkpresstv SRL din București și Artfest Consulting SRL din București câte o amendă de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 [„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”]. În cazul societății Linkpress TV SRL București s-a reținut și încălcarea dispozițiilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora „Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală”.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor Direcției Control, CNA a decis să sancționeze societatea TopTelecom SRL Buhuși / Bacău cu amendă de 20.000 de lei pentru că nu a respectat dispozițiile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora „Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu”.

Biroul Informare și Relații Publice


Decizia CNA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare :
Art. 47 - (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.