Răspuns CNA nr. 8380/29.07.2022 la petițiile referitoare la decizia CNA de respingere a solicitării S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. (fostă SC ESTRADA TV SRL) de prelungire a valabilității licenței

01.08.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în data de 21.07.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat solicitarea radiodifuzorului S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. (fostă SC ESTRADA TV SRL) prelungire a valabilității licenței.

Consiliul a analizat documentaţia cu privire la prelungirea valabilităţii licenţei audiovizuale pentru serviciul de programe NEWS ROMÂNIA, conţinutul şi structura acestuia aşa cum au fost prezentate în strategia și proiectul editorial depuse la dosar. Totodată a fost prezentat și raportul de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare pentru perioada 20-26.06.2022.

În urma analizării documentelor prezentate de Biroul Licențe Autorizări și Direcția Monitorizare și a audierii reprezentantului societăţii, invitat să participe la şedinţă, membrii Consiliului au constatat că acesta nu a oferit suficiente argumente în susţinerea cererii de prelungire a licenței audiovizuale pentru serviciul de programe NEWS ROMÂNIA cu privire la criteriile prevăzute de Decizia CNA nr. 277/2013.

Alin. 3 al art. 55 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare stabilește că „licenţa audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită potrivit legii la cererea titularului, din 9 în 9 ani”, în condiţiile stabilite de Consiliu.

Conform dispozițiilor din Decizia nr. 277/2012 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările și completările ulterioare :

Art. 8 - După audierea solicitanţilor, CNA va decide asupra acordării sau prelungirii licenţei audiovizuale, ţinând cont şi de următoarele criterii generale :
a) respectarea interesului public ;
b) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe naţionale, regionale şi locale, excepţie făcând situaţia prelungirii din 9 în 9 ani a licenţelor audiovizuale, potrivit legii ;
c) evitarea abuzului de poziţie dominantă şi a practicilor care împiedică libera concurenţă ;
d) strategia editorială, în raport şi cu strategia CNA de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale, prevăzută la art. 68 din Legea audiovizualului ;
e) oferta de programe şi conţinutul acestora, prezentate în proiectul editorial ;
f) experienţa şi competenţa în domeniul audiovizual, după caz ;
g) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi protecţia minorilor ;
h) respectarea pluralismului politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului ;
i) promovarea culturii şi protejarea limbii române, a culturii şi a limbilor minorităţilor naţionale ;
j) durata totală cotidiană de difuzare a serviciului de programe ;
k) genul, orarul şi durata de difuzare şi de redifuzare a emisiunilor ;
l) situaţia exploatării celorlalte licenţe pe care le deţin solicitantul sau acţionarii societăţii solicitante, după caz ;
m) situaţia sancţiunilor aplicate, raportarea la acestea şi măsurile luate privind intrarea în legalitate, acolo unde este cazul ;
n) procentul alocat programelor locale, în cazul licenţelor audiovizuale regionale şi locale difuzate pe cale radioelectrică terestră.

Astfel, în raport de criteriile enunțate, în special, cele prevăzute la art. 8 lit. a), h) și m), membrii Consiliului au constatat că titularul de licență a avut în mod constant o conduită de nerespectare a dispozițiilor legale ce reglementează domeniul audiovizual și a obligațiilor stabilite în sarcina sa în calitate de deținător de licență audiovizuală.

În calitate de garant al interesului public și al apărării libertății de expresie, la adoptarea deciziei de respingere a solicitării de prelungire a licenței audiovizuale pentru serviciul de programe NEWS ROMÂNIA, membrii Consiliului au avut în vedere și faptul că, deși a fost sancționat de mai multe ori, radiodifuzorul nu a înțeles să-și revizuiască conduita și să respecte dispozițiile legale din domeniul audiovizual, în sensul că, de la 4 sancțiuni aplicate pe parcursul anului 2021, din care o amendă de 10.000 lei pentru nesocotirea prevederilor privind informarea corectă, de la începutul anului 2022 și până la analizarea solicitării prelungirii licenței audiovizuale, i-au fost aplicate 3 somații și alte 7 amenzi în cuantum total de 185.000 lei (două dintre acestea fiind de câte 50.000 de lei fiecare) pentru nerespectarea prevederilor privind informarea corectă a publicului.

De asemenea, membrii Consiliului au avut în vedere și conduita titularului de licență audiovizuală privind obligațiile legale pe parcursul celor 9 ani în care a deținut licența audiovizuală pentru serviciul de programe cu denumirea NEWS ROMÂNIA, având în vedere modificările intervenite în mod constant în datele declarate autorității pentru obținerea licenței audiovizuale, respectiv, modificarea licenței audiovizuale fără acordul prealabil al Consiliului impus de legislația în vigoare și fără a aduce la cunoștința acestuia și a depune documente referitoare la : modificarea structurii asociaților societății ; modificarea sediului studioului pentru care fusese autorizat de CNA și al sediului social al societății ; modificarea mijlocului tehnic de difuzare pentru care a fost eliberată licența audiovizuală, în sensul că titularul de licență nu mai difuza programe prin satelit (S-TV) pentru care i se eliberase licența audiovizuală, ci prin cablu (TV-C) ; modificarea denumirii societății titulare de licență.

La finalul dezbaterilor, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 504/2002 și ale articolelor 8 și 9 alin. (1) din Decizia nr. 277/2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a respins în unanimitate solicitarea S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. (fostă SC ESTRADA TV SRL) din București, de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciului de programe de televiziune cu denumirea NEWS ROMÂNIA din București.

În cadrul ședinței publice din data de 26.07.2022, membrii Consiliului au analizat adresa societății NEWS ROMANIA COMMUNICATION SRL prin care se solicită rediscutarea prelungirii licenței News România. La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis, în unanimitate, să nu revină asupra deciziei luate în ședința din 21.07.2022.

Vă mai facem cunoscut faptul că înregistrările ședințelor CNA din zilele de 21.07.2022 și 26.07.2022 urmează a fi postate pe site-ul instituției noastre www.cna.ro, unde vor putea fi accesate la rubrica „Informații publice” - „Arhivă ședințe publice CNA”.