Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 23.06.2022

23.06.2022


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni

- somații publice : Antena 3, Realitatea Plus, România TV ;

- decizii de intrare în legalitate : Liver – Aliatul Ficatului și Scoica Verde – Minunea din apele mărilor

Întrunit în ședința publică din data de 23.06.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :

  • Antena 3 pentru că la difuzarea emisiunii „Sinteza zilei”, ediția din 09.05.2022, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 43 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora „Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor” (printre titlurile afișate pe ecran : Breaking news, interviu cu omul paralizat pe viață din scandalul cu Agent Green ; Decizie scandaloasă : autorul atentatului trimis la muncă la bibliotecă) ;
  • Realitatea Plus deoarece emisiunea „100 %” din 10.05.2022 a fost difuzată fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. (b) din Codul audiovizualului [„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”]. În cadrul emisiunii a fost prezentată o înregistrare video care a surprins momentul în care jucători ai naționalei de hochei a României au cântat imnul Ținutului Secuiesc împreună cu suporterii maghiari și jucătorii naționalei Ungariei. Ulterior, în timpul dezbaterilor din studio, unul dintre invitați, liderul senatorilor UDMR a precizat că „Acei băieți, timp de o săptămână, au luptat pentru România. Au luptat (…) sub tricolorul României” (…) „Dacă am fi câștigat, s-ar fi intonat imnul României, așa cum e în hochei. Se intonează imnul echipei câștigătoare”. Cu toate acestea, printre titlurile afișate pe ecran au fost „Naționala de hochei, gafă de proporții” ; „Imnul Ținutului Secuiesc cântat de naționala tării” ; „Sfidare, Imnul secuilor intonat pentru România” ; „Naționala de hochei, prezentată secuiește”. Menționăm că la stabilirea sancțiunii, Consiliul a ținut cont de faptul că în cadrul emisiunii a existat un invitat care a încercat să lămurească această situație ;
  • România TV pentru emisiunile „România de poveste” din 04.06.2022 (reluată în 05.06.2022), „Breaking News” și „România de poveste” din 28.05.2022, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. (a) și (b) și nici cele ale art. 40 alin. (1) și (2) din Codul audiovizualului. Dintre titlurile afișate pe ecran amintim : „Imediat : Prezentăm probele furate din dosarul lui Clotilde” ; „Imediat : Imaginile cu Clotilda în operațiunea hoției la vot” ; „Primărița Clotilde, crize de nervi și violențe” ; „Escrocherii cu bunurile primăriei, schema franțuzoaicei”.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile de teleshopping aferente campaniilor de promovare a produselor Liver – Aliatul Ficatului și Scoica Verde – Minunea din apele mărilor. CNA a constatat că la difuzarea spoturilor, radiodifuzorul nu a avut în vedere prevederile art. 126 alin. (2) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente medicale sau suplimente alimentare” (monitorizare : LinkPressTV, emisiunea de teleshopping din 18.05.2022).

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, membrii Consiliului au decis să sancționeze cu câte o somație publică societățile :

  • Pagina Ciudatului pentru postul NCN din Cluj-Napoca, pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 40 alin. (2) și (3) din Codul Audiovizualului la difuzarea ediției din 26.05.2022 a emisiunii „Strict secret” ;
  • LidasProd S.R.L. pentru încălcarea art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și nerespectarea art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie ;
  • Intersat S.R.L. din Constanța pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012.

Biroul Informare și Relații Publice

...................................................................................................................

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România,precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare,ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total deservicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 – (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale,acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate,trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii :

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 - privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie

Art. 4 - (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe :

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică ;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.