Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 30.03.2022

30.03.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 30.03.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Direcția Control / Serviciul Inspecție ca urmare a sesizărilor primite pentru emisiuni difuzate de posturi locale/regionale și a decis să sancționeze cu somație publică postul Profi 24 TV / Curtea de Argeș / Argeș. Radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 40 alin. (1) și (2) și pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea emisiunilor „Chestiuni Arzătoare” din data de 03.02.2022 și „Ora Argeșului”, edițiile din 15.02 și 02.03.2022.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale,acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă]