Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 22.02.2022

22.02.2022


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 22.02.2022, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control, ca urmare a solicitării Consiliului din ședința din 18.01.2022, referitoare la includerea și poziționarea tematică a serviciului de programe ALEPH NEWS în rețelele societății RCS & RDS S.A. Inspectorii teritoriali au efectuat controale în 22 de head-end-uri ale rețelelor de comunicații electronice aparținând S.C. RCS & RDS SA. După analizarea acestor rapoarte, membrii Consiliului au decis să sancționeze societatea RCS & RDS S.A cu amendă de 20.000 de lei pentru nerespectarea dispozițiilor art. 4 alin (2) din Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor privind modificări ale licențelor audiovizuale, Consiliul a decis să aplice S.C. ESTRADA TV SRL (București) o somație publică, pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Ca urmare a analizării solicitărilor privind eliberarea deciziilor de autorizare, Consiliul a constatat că SC Delta Professional FM S.R.L. nu a respectat dispozițiile art. 12 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277 din 6 iunie 2013 și a decis să aplice acestei societăți o somație publică.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ; b) cu cel puţin 30 de zile înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice.

Decizia CNA nr. 72 din 2 februarie 2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie :

Art. 4 (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe : a)serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică ; b)serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de televiziune.