Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 18.11.2021

18.11.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 18.11.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis sancționarea postului eSTRADA TV cu amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”. Monitorizarea a cuprins emisiuni difuzate în data de 02.11.2021 în cadrul cărora au fost abordate teme legate de pandemia de COVID-19.

Totodată, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spotului TV aferent campaniei de promovare a produsului „Bloxivir”, care a fost difuzat în spațiul audiovizual fără a se ține cont de dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea audiovizualului, potrivit cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : (...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei” (perioada monitorizată 18-24.10.2021).

În aceeași ședință, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, Consiliul a decis sancționarea postul eSTRADA TV cu amendă de 5.000 de lei.

[Art. 2 „Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor”. Art. 2^1 (1) „Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului”].

Biroul Informare și Relații Publice