Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 11.11.2021

11.11.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 11.11.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 40.000 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 10 și 17.10.2021 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, în cadrul cărora au fost aduse acuzații Președintelui României, Klaus Iohannis, unor reprezentanți ai autorităților locale, precum și firmei Holzindustrie Schweighofer, fără a avea în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504 / 2002. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) și art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 15.000 de lei postului Realitatea Plus, pentru că la difuzarea emisiunii „Legile puterii”, ediția din 04.10.2021, în cadrul căreia s-au făcut afirmații tendențioase la adresa doamnei Alina Gorghiu, radiodifuzorul nu a ținut cont de prevederile art. 47 alin. (4) din Codul audiovizualului ;
- amendă de 5.000 de lei postului România TV deoarece, la difuzarea știrii cu titlul „Noua ordine mondială, impusă prin violențe de stradă” în cadrul jurnalului informativ „Știrile România TV” din data de 07.07.2021, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) și nici pe cele ale art. 65 lit.) e din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Realitatea Plus pentru încălcarea dispozițiilor art. 65 lit. b) în ediția din 24.09.2021 a emisiunii „Culisele statului paralel” ;
- somație publică postului PRO TV pentru emisiunea „Știrile PRO TV” din 11.10.2021, ora 19.00, în cadrul căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, la difuzarea știrii cu titlul „Urși vânați pentru distracție”.

În aceeași ședință, constatând încălcarea prevederilor art. 2 și art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune, CNA a decis să sancționeze postul eSTRADA TV cu somație publică.

Biroul Informare și Relații Publice

----

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 – (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 47 - (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ; (…) e) în cazul prezentării de înregistrări provenind din surse externe redacţiei, să se precizeze acest lucru pe tot parcursul înregistrării ; dacă imaginile provin de un alt post de televiziune, trebuie precizat acest lucru înainte de difuzarea lor, iar sigla postului de la care au fost preluate trebuie să fie vizibilă pe tot parcursul difuzării.

Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii

Decizia CNA nr. 412 / 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio si de televiziune
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.