Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 10.11.2021

10.11.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 10.11.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 10.000 de lei postului România TV, deoarece radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 47 alin. (2), ale art. 64 alin. (1) lit. a) precum și pe cele ale art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunilor „Știrile România TV” din data de 05.07.2021, ora 15.00 și „Breaking News” din 31.07.2021, orele 21.00 și 22.00 ;
- somație publică postului România TV pentru emisiunea „România la raport” din 14.07.2021, difuzată fără a se ține cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Telestar 1 pentru încălcarea prevederilor art. 27 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 135 alin. (4) din Codul audiovizualului (monitorizare : perioada 07 – 08.07.2021).

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, membrii Consiliului au decis să sancționeze cu câte o somație publică posturile :
- Turda TV (Turda/Cluj) pentru că nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. (2) la difuzarea, în cadrul ediției informative din data de 06.07.2021, a știrii cu titlul „Opoziţia nu vrea bani publici pentru sportul turdean - Primarul promite sprijin necondiţionat pentru sportivi” ;
- NCN (Cluj-Napoca/Cluj) pentru emisiunea „Vroom vroom” din 23.09.2021, în cadrul căreia au fost încălcate prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, potrivit cărora : „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și nerespectarea dispozițiilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului [„Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscene”].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002

Art. 27 - (1) Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor. (2) Spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive, constituie o excepţie şi pot fi difuzate numai în cazuri stabilite ca atare de Consiliu ;

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 – (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (…) (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 47 - (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 135 - (4) Menţiunea « Teleshopping » va fi afişată pe toată durata emisiunii.