Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 30.09.2021

30.09.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 30.09.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, pentru șapte ediții ale emisiunii „Acces direct” difuzate de postul Antena 1 în perioada 06-14.09.2021. Membrii Consiliului au urmărit modul în care radiodifuzorul a reflectat, în cadrul acestor ediții, cazul celor doi gemeni care au decedat după ce au căzut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești.

Constatând încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) și art. 32 alin. (1), (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual și ținând cont de gravitatea faptei, de audiența înregistrată și de sancţiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an [conform art. 144 alin. (3) din Codul audiovizualului], CNA a decis sancționarea postului Antena 1 cu obligația de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare.

De asemenea, pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului și a dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, Consiliul a decis sancționarea postului Antena 1 cu amendă de 10.000 de lei. Rapoartele de monitorizare analizate au cuprins două ediții ale emisiunii „Acces direct” din 12 și 27.05.2021, având ca subiecte crima ce a avut loc în urmă cu 5 ani în județul Brăila și, respectiv, cazul morții mezzosopranei Maria Macsim Nicoară.

În aceeași ședință, Consiliul Național al Audiovizualului a decis revocarea amenzii de 10.000 de lei aplicate postului Realitatea Plus în ședința publică din data de 28.09.2021, pentru emisiunea „Culisele statului paralel”, ediția din 01.08.2021. În urma reanalizării raportului de monitorizare, CNA a decis sancționarea postului Realitatea Plus cu amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual :

Art. 17 - În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte.

Art. 32 - (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil ; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului.

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 144 - (3) În individualizarea sancţiunii Consiliul va ţine cont, după caz, de următoarele aspecte : a) gravitatea faptei şi efectele acesteia ; b) sancţiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an, şi modul în care furnizorul de servicii s-a raportat la acestea ; c) ziua din săptămână şi intervalul de difuzare a emisiunii în cauză ; d) durata emisiunii ; e) audienţa înregistrată.