Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.09.2021

28.09.2021


envoyer l'article par mail title=

Amenzi : 60.000 de lei și 10.000 de lei - România TV ; 10.000 de lei - Realitatea Plus

Somație publică : România TV

Decizii de intrare în legalitate : „Las Vegas Games” ; „2Lips Studio din Iași”

Întrunit în ședința publică din data de 28.09.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice postului România TV următoarele sancțiuni :
- amendă de 60.000 de lei, deoarece a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și dispozițiile art. 40 alin. (1), (2), art. 47 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. La difuzarea mai multor emisiuni, postul nu a respectat prevederi ale legislației audiovizualului referitoare la informarea corectă și au fost aduse acuzații primarului sectorului 1 al Capitalei, doamna Clotilde Armand. Rapoartele analizate cuprind emisiunile : „Punctul Culminant”, edițiile din 07, 08, 09, 10.06.2021, emisiuni de știri și dezbateri difuzate în 12.05, 05 și 06.06.2021, precum și emisiunea „Ediție specială” din 21.06.2021 ;
- somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 65 lit. b) din Codul Audiovizualului la difuzarea emisiunii „Știrile România TV” din 19.06.2021, intervalul 14:59-15:47, în cadrul căreia a fost prezentată știrea cu titlul „Avocată găsită zdrobită pe asfalt”.

De asemenea, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, pentru modul în care au fost reflectate în spațiul audiovizual cele două evenimente din data de 14.08.2021, respectiv „Bucharest Pride” și „Marșul Normalității”. Rapoartele au cuprins și monitorizări ale discursurilor referitoare la minorități. Au fost analizate emisiuni difuzate de posturile Antena 1, Digi 24, Pro TV, TVR 1 în perioada 28.06-17.08.2021. La finalul dezbaterilor, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o amendă de 10.000 de lei următoarele posturi :
- Realitatea Plus pentru emisiunea „Culisele statului paralel” din 01.08.2021, la difuzarea căreia nu au fost respectate prevederile art. 47 alin. (3) și nici cele ale art. 70 alin. (1) din Codul audiovizualului ;
- România TV deoarece postul a încălcat prevederile art. 66 din Codul audiovizualului la difuzarea unor emisiuni de știri și dezbateri din 21 și 22.07.2021, 14 și 15.08.2021.

Ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate pentru spoturile aferente campaniilor de promovare pentru :
- „Las Vegas Games” difuzat de Radio Impuls din Sibiu, cu nerespectarea art. 89 alin. (3) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 19-25.07.2021) ;
- „2Lips Studio din Iași”, difuzat de Radio Smile din Negrești fără a ține cont de dispozițiile art. 96 alin. (1) din Codul audiovizualului (perioada monitorizată : 05 – 11.07.2021).

Totodată, după analizarea solicitărilor de eliberare a deciziilor de autorizare, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică societatea Tonight S.R.L. (Radio Someș), pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (5) din Decizia CNA nr. 277/2013, și societatea HIT MEDIA Investments S.A. (Radio Hit), pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din aceeași decizie.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea societății ATOMIC MEDIA ADVERTISING S.R.L. București de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice pentru ATOMIC din București.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 47 (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe. (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (...) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ;

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 70 - (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.

Art. 89 (3) Cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în cap. II « Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor » din titlul II « Protecţia minorilor ».

Art. 96 - (1) Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise.

DECIZIE Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;

Art. 20 (5) În cazul serviciilor de programe cu difuzare terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora.