Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 14.09.2021

14.09.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 14.09.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a autosesizării și a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze postul B1 TV cu somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Raportul de monitorizare cuprinde emisiunile informative și de dezbatere difuzate în perioada 24.03 – 05.04.2021, în care s-au discutat subiecte legate de compania de salubritate Romprest. Sancțiunea a fost aplicată pentru o știre, transmisă de trei ori în cursul zilei de 31.03.2021, referitoare la faptul că patronul postului Realitatea Plus, Marcel Păcuraru, este acuzat de actuala conducere a companiei Romprest de fals în acte.

În aceeași ședință, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control privind respectarea grilelor de programe de către posturile de radio și de televiziune din teritoriu și a decis să sancționeze cu somație publică societatea DATE ADVERTISING SRL (Olt TV) deoarece nu a ținut cont de prevederile legislației audiovizualului referitoare la protecția persoanelor cu handicap de auz, respectiv, art. 42^1 alin. (3) din Legea audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :
Art. 42^1 - (3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei ;

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art.66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică