Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 09.09.2021

09.09.2021


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni - Amendă de 5.000 de lei Realitatea Plus ;
- Somații publice : Realitatea Plus, Metropola TV

Întrunit în ședința publică din data de 09.09.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice sancțiuni următoarelor posturi :
Realitatea Plus :
- amendă de 5.000 de lei pentru ediția din 15.06.2021 a emisiunii „Jocuri de putere”, la difuzarea căreia nu au fost respectate prevederile art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”] ;
- somație publică, deoarece în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, ediția din 03.06.2021, au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „(1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă” ;
- somație publicăpentru emisiunea „Controversat”, difuzată în data de 11.06.2021, în cadrul căreia au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului ;
- somație publică deoarece la difuzarea emisiunii „Deschide lumea”, ediția din 17.07.2021, nu au fost respectate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din același Cod ;
Metropola TV
- somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual în ediția din 12.05.2021 a emisiunii „Ne(-)am trezit”.

În aceeași ședință, CNA a analizat rapoartele, întocmite de Direcția Control, privind respectarea grilelor de programe de către posturile de radio și de televiziune (au fost întocmite 181 de rapoarte : 53 pentru posturile de televiziune și 128 pentru radio). Constatând nerespectări ale prevederilor legislației audiovizualului, Consiliul a decis să sancționeze cu câte o somație publică următoarele societăți :
- BEST MIXMEDIA SRL (Travel Mix SD/HD, Ploiesti/PH) și GLIGA COMIMPEX SRL (ARDEAL TV, Reghin/Mures) pentru nerespectarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- TOP BBB VIDEO SRL (ACCENT TV, TÂRGU JIU / GORJ), COZA MEDIA SRL (MARAMURES TV, BAIA SPRIE/Maramures), MD-I MEDIA REGIONAL SRL (MDI TV, Târgoviște/Dâmbovița), NORD CARPAT MEDIA SRL (NORD TV, BORȘA/MARAMUREȘ), RTV MEDIA GRUP SRL (RTV Galați-Brăila, Galați/GL), QUALITY MEDIA CERT SRL (SOMAX TV, BOTOȘANI/BOTOȘANI), NOVA MEDIA SRL (TELE EUROPA NOVA TM, TIMIŞOARA/ TIMIŞ), MEDIA SUD SRL (MEDIA SUD TV, ALEXANDRIA/TELEORMAN), deoarece nu au ținut cont de prevederile legislației audiovizualului referitoare la protecția persoanelor cu handicap de auz, respectiv, art. 42^1 alin. (2) sau, după caz, alin. (3) din Legea audiovizualului ;
- MEDIA CENTER SRL (GYERGYO TV, GHEORGHENI/HARGHITA) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 35 alin. (1) și ale art. 42^1 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- PUBLIS DORNA STYLE SRL (VOCEA BUCOVINEI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, SUCEAVA) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 2 și ale art. 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :
Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare :
Art. 35 - (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.
Art. 42^1 - (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire locală : a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie ; b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora ; c) vor avertiza verbal « Atenţie ! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz », însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare conform anexei.”

Decizia Nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune
Art. 2 Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ; b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1 alin. (1)_Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
(2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.