Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 02.09.2021

02.09.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 02.09.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 30.000 de lei postului Nașul TV pentru edițiile din 06.05, 10.06 și 02.07.2021 ale emisiunii „Să vorbim despre tine”, la difuzarea cărora nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare („Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”) și nici cele ale art. 40 alin. (1) ,(4), (6) și ale art. 47 alin. (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului B1 TV, deoarece în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, ediția din 21.06.2021, au fost încălcate dispozițiile art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora „În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (...) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea (…) (6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale.
Art. 47 - (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.