Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 24.08.2021

24.08.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 24.08.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor și autosesizării Consiliului și a decis să sancționeze cu somație publică postul Metropola TV, pentru că, la difuzarea edițiilor din 22, 24.02 și 02.03.2021 ale emisiunii „Mădălin Ionescu Show”, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a), b) și ale art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual.

De asemenea, după analizarea rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, CNA a decis aplicarea unei somații publice postului Informația TV din Satu-Mare pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (4) și (5) din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Audiențe în direct”, edițiile din 09.02 și 07.04.2021.

În aceeași ședință, ca urmare a analizării solicitărilor de modificări ale licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au hotărât sancționarea cu somație publică a societății COLOR EXPRES SRL (Radio Color Orăștie) pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Art. 40 (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.