Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.07.2021

07.07.2021


envoyer l'article par mail title=

Decizii de intrare în legalitate : NeoMagni forte D3, Betano, Pop Cola

Întrunit în ședința publică din data de 07.07.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor TV aferente campaniilor de promovare pentru :
- NeoMagni forte D3, difuzat fără a fi respectate dispoziţiile art. 117 lit. c) și ale art. 120 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (perioada monitorizată 18-24.01.2021) [Art. 117 „Publicitatea la produsele alimentare trebuie să respecte următoarele condiţii : (…) c) să respecte dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, precum şi dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la aceste produse.” Art. 120 alin. (3) „Nu se vor atribui alimentelor proprietăţi pe care acestea nu le posedă”] ;
- Betano, care a fost transmis cu încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora : „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare” (perioada monitorizată 25-31.01.2021) ;
- Pop Cola, difuzat cu încălcarea dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. h) și alin. (2) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și cu nerespectarea prevederilor art. 120 alin. (4) prima teză din Codul audiovizualului (perioada monitorizată 01 - 07.02.2021 și 01 - 07.03.2021) [art. 29 alin. (1) lit. h) „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : (…) h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale” ; art. 29 alin. (2) „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special : (…) c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau alte persoane” ; art. 120 alin. (4) „În publicitatea pentru alimente adresată minorilor este interzisă folosirea celebrităţilor (…)”.]

În aceeași ședință, CNA a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu. Constatând nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului („În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”), Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :
- TELE 3 din Târgu Jiu/Gorj (S.C. TELE3 MEDIA S.R.L.) pentru emisiunea „A patra putere” difuzată în data de 01.03.2021 ;
- NORD VEST TV (NORD VEST TV ADVERTISING SRL/NORD-VEST TV/SATU MARE/SATU MARE) pentru ediția din 11.01.2021 a emisiunii „Actualitatea Sătmăreană” .

Biroul Informare și Relații Publice