Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.05.2021

25.05.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 25.05.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite, privind modul în care a fost reflectată la posturile de televiziune conferința de presă susținută de membrii Comisiei de vaccinare anti-COVID din data de 19.01.2021. Au fost monitorizate 9 posturi centrale de televiziune (Antena 1, Aleph News, B1 TV, Digi 24, Kanal D, Național TV, Prima TV, PRO TV, TVR 1), urmărindu-se asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive. Constatând că, la posturile Antena 1, Aleph News, B1 TV, PRO TV și TVR 1, fereastra de interpretare în limbajul mimico-gestual a fost acoperită de burtiere, Consiliul a decis să aplice acestor radiodifuzori câte o somație publică pentru nerespectarea art. 42 alin. (2) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire naţională : (...) b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora”.

În aceeași ședință, membrii Consiliului au hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spoturilor TV aferente campaniei de promovare a produsului MagneVie, difuzate fără a fi respectate dispozițiile art. 93 alin. (1) și nici cele ale art. 117 lit. c) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Raportul a cuprins spoturile MagneVie Stress Resist, Buton – 30 sec. și MagneVie Stress Resist, Proiect – 20 sec, perioada monitorizată 11-17.01.2021) [Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 117 - Publicitatea la produsele alimentare trebuie să respecte următoarele condiţii : (...) c) să respecte dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, precum şi dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la aceste produse.]

Ca urmare a analizării solicitărilor de modificare a licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au decis sancționarea cu somație publică a societății DIGITAL INFOCHANNEL S.R.L. București (TV City din București), pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice