Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.05.2021

13.05.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 13.05.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat solicitările de modificare, precum și pe cele de prelungire a valabilității unor licențe audiovizuale și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți :

- ACUM TV S.R.L. din Onești (Acum TV din Onești) pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Decizia CNA nr. 277/2013 [„Licenţa audiovizuală a cărei durată de valabilitate expiră de drept poate fi prelungită potrivit Legii audiovizualului la cererea titularului, din 9 în 9 ani. Fac excepţie licenţele audiovizuale analogice de televiziune cu difuzare terestră, a căror prelungire se face în condiţiile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 333/2009”] ;

- ANGUS RESOURCES S.R.L. din Cluj-Napoca (Gold FM din București), DADA MUSIC S.R.L. din Focșani (Radio Dada din Focșani) și ORANGE ROMANIA S.A. pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului [„Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”].

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a HUNYADI LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Joseni/Harghita pentru HNET din Joseni (videotext).

Biroul Informare și Relații Publice