Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 19.01.2021

19.01.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 19.01.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Control și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei postului Tele Europa Nova TM (Timișoara), deoarece o informație care a rulat pe banda de crawl în zilele de 18 și 19.12.2020 a fost difuzată fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;

- somație publică postului Tele Europa Nova TM (Timișoara), pentru textul transmis pe crawl în zilele de 17 și 18.12.2020, cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (2) din Cod.

- somație publică postului Radio Accent (Novaci / Gorj) pentru că, în cadrul emisiunii „La obiect” din data de 22.12.2020, nu au fost respectate prevederile art. 40 alin. (1), (4), (5) și nici cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de modificare a licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au decis sancționarea cu somație publică a societății DESIGNERGY MEDIA SRL Voluntari (Ida TV), pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.