Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 06.10.2020

06.10.2020


envoyer l'article par mail title=


Amenzi : 7.500 de lei Realitatea Plus și România TV
Somaţii publice : B1 TV, Realitatea Plus, România TV
Decizie de intrare în legalitate : Doppelhertz Kollagen Beauty

Întrunit în ședința publică din data de 06.10.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a reclamațiilor primite și a autosesizării, pentru modul în care a fost reflectată cea de-a patra săptămână din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (18-25.09.2020) la posturile centrale de televiziune Realitatea Plus şi România TV. Constatând încălcări ale legislaţiei audiovizualului, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- amendă de 7.500 de lei postului Realitatea Plus pentru edițiile din 16 şi 24.09.2020 ale emisiunii „Legile puterii”, la difuzarea cărora nu au fost respectate dispoziţiile art. 40 alin. (1) şi (4), art. 64 alin. (1) lit. a) şi nici cele ale art. 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din același Cod în emisiunea „Lupta pentru România”, ediţia din 04.09.2020 ;
- amendă de 7.500 de lei postului România TV pentru încălcări ale prevederilor Codului audiovizualului. La difuzarea emisiunii „Punctul Culminant” , ediția din 16.09.2020, nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (1), iar în ediția din 22.09.2020 art. 40 alin. (1) şi art. 64 alin. (1) lit. a) şi b). În data de 18.09.2020, știrea „Nicușor Dan, la audieri pentru legături cu interlopii” a fost transmisă în cadrul grupajelor informative fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) şi nici de cele ale art. 65 lit. a), iar știrea „Neregulile în care este implicat Vergil Chiţac” a fost difuzată cu încălcarea art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. b) şi art. 65 lit. a) ;
- somaţie publică postului Realitatea Plus pentru emisiuni difuzate în perioada 18-25.09.2020, la difuzarea cărora nu s-a ţinut cont de dispoziţiile art. 5 lit. b), art. 8 alin. (3) şi nici de cele ale art. 10 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.

În aceeași ședință, după analizarea rapoartelor întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a reclamațiilor primite, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică posturilor :

- B1 TV pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului la difuzarea știrii din 01.09.2020, având ca titluri „Lecții despre ”virtuți”, Patron Realitatea : Cine nu e infractor e prost, Patronul Realitatea TV s-a lăudat cu furturile comise” ;

- România TV deoarece în emisiunea „Punctul culminant” din data de 01.09.2020 nu a ţinut cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) şi 65 lit. c) din Codul audiovizualului (printre titlurile afișate pe ecran : „Cum se ia cu japca o mare companie, înregistrări copleşitoare”, „Cum l-a scos Kövesi de la beci pe patronul de televiziune şantajist”).

De asemenea, constatând încălcări ale dispozițiilor art. 120 alin. (2), ultima teză, din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, membrii Consiliului au hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului difuzat de posturile de televiziune aferent campaniei de promovare a produsului „Doppelhertz Kollagen Beauty” (perioada monitorizată 06 - 08.09.2020).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment ;
Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.
Art. 120 (2) În publicitatea şi teleshoppingul la suplimente alimentare, informaţiile de prezentare a produselor pot conţine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul şi/sau prospectul produsului, care au fost, după caz, avizate de către institutele naţionale de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii sau notificate de către Institutul de Bioresurse Alimentare, precum şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006.

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri ;

Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.

Art. 10 (1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.