Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 29.09.2020

29.09.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 29.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a autosesizării, pentru modul în care a fost reflectată cea de a treia săptămână din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (11-17.09.2020) la posturile centrale de televiziune Realitatea Plus, România TV și B1 TV. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :
- amendă de 15.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediții ale emisiunii „100% Tu decizi” difuzate în perioada 28.08 – 17.09.2020 cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) și (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Consiliul a reținut și ediția din 03.09.2020, în care s-au făcut referiri la Neculai Onțanu fără a se ține cont de dispozițiile art. 40 alin. (1) din Cod [„În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt”]. La stabilirea sancțiunii s-au avut în vedere și emisiunile „Culisele puterii” (ediția din 13.09.2020) și „Jocuri de putere” (din 16.09.2020), în cadrul cărora au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și cele ale art. 40 alin. (1) și (2). Pentru cea de a doua emisiune s-a ținut cont și de încălcarea prevederilor art. 40 alin. (4) din Cod [„Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea”] ;

- somație publică postului B1 TV, pentru că, la difuzarea unor emisiuni transmise în perioada 11-17.09.2020, nu a respectat dispozițiile art. 8 alin. (3) și nici pe cele ale art. 11 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.

În aceeași ședință, constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate în privința spoturilor aferente campaniilor de promovare pentru :

- Proxel, difuzat de posturile de televiziune cu încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (1), potrivit cărora „Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale, informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi” (perioada monitorizată : 17 - 30.08.2020) ;

- Sportisimo, varianta referitoare la „încălțămintea Adidas”, transmisă de posturile de radio fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1) (monitorizare : 27.08 - 02.09.2020).

Totodată, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, Consiliul a decis să aplice postului Radio Campus din Slobozia (Ialomița) o somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Revista vorbei” . Monitorizarea a cuprins edițiile din 3, 14, 18 și 20.08.2020. De asemenea, radiodifuzorul a fost sancționat cu somație publică și pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 și 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020
Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.
Art. 11 (1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Decizia nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligatiile ce revin radiodifuzorilor la inregistrarea programelor de radio si de televiziune
Art. 2 Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel : a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.
Art. 2^1 (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.