Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 24.09.2020

24.09.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 24.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a reclamațiilor primite și a autosesizării, pentru modul în care a fost reflectată cea de a treia săptămână din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (11-17.09.2020) la posturile centrale de televiziune (TVR 1, TVR 3, Antena 3, Digi 24 și Realitatea Plus) și la cele de radio (RFI România și Radio România Actualități). Constatând încălcări ale legislației audiovizuale, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancțiuni :

- amendă de 7.500 de lei postului Antena 3 pentru încălcări ale prevederilor Codului de reglementare a conținutului audiovizual la difuzarea a trei ediții ale emisiunii „Sinteza zilei”. În cadrul ediției din 03.09.2020 a fost transmisă o înregistrare având ca titlul „Dana Budeanu răspunde propagandei” fără a se ține cont de dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) și ale art. 40 alin. (5). În ediția din 07.09.2020 au fost făcute referiri la doamna Clotilde Armand cu încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1), iar în ediția din 14.09.2020, având în vedere modul în care a fost transmis un material înregistrat în curtea unei școli, au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) ;

- somație publică postului Antena 3 pentru nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020, la difuzarea emisiunilor „Sinteza zilei”, ediția din 13.09.2020, „Esențial” și „Ediție specială” din 16.09.2020 ;

- somație publică postului Realitatea Plus, pentru că la difuzarea unor emisiuni transmise în perioada 11-17.09.2020 a încălcat prevederile art. 8 alin. (3) și ale art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 475/2020.

De asemenea, membrii Consiliului au analizat raportul de monitorizare întocmit ca urmare a unei sesizări primite la CNA, referitor la emisiunea „Observator” din data 03.09.2020, în cadrul căreia a fost difuzată știrea cu titlul „Vali Vijelie a adus vijelia în Poliție”. Consiliul a decis să aplice o somație publică postului Antena 1, deoarece știrea a fost transmisă cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) și ale art. 65 lit. a) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, membrii Consiliului au hotărât să emită decizii de intrare în legalitate pentru spoturile TV aferente campaniilor de promovare pentru :

- Lacalut Gum Protection and Gentle White (perioada monitorizată : 03-05.08.2020), difuzat cu încălcarea dispozițiilor art. art. 93 alin. (1) ;

- Libresse Freshness and Protection Ultra (perioada monitorizată : 18-30.08.2020), transmis fără a se ține cont de prevederile art. 93 alin. (1) ;

- Provident, la difuzarea căruia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 94 lit. a) (monitorizare 31.08-06.09.2020).

Totodată, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control pentru posturile din teritoriu, Consiliul a decis să aplice o somație publică postului Viva FM din Fălticeni (Suceava) pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, potrivit cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ;
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 94 - În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ;

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri ;
Art. 8 (3) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.