Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 17.09.2020

17.09.2020


envoyer l'article par mail title=


Amendă : 5.000 de lei - Antena 3

Somaţii publice : Antena 3, B1 TV

Acordarea unui drept la rectificare : Antena 1

Întrunit în ședința publică din data de 17.09.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate privind modul în care a fost reflectată în spațiul audiovizual cea de a doua săptămână din campania electorală pentru alegerile locale din acest an (04-10.09.2020). Constatând încălcări ale prevederilor legislației audiovizualului, Consiliul a decis să aplice postului Antena 3 următoarele sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual la difuzarea emisiunii „Sinteza zilei” din data de 08.09.2020 ;

- somaţie publică, deoarece în emisiunea „Sinteza zilei” din 01.09.2020, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului şi pe cele ale art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020 ;

- somaţie publică, pentru că la difuzarea mai multor emisiuni transmise în perioada 04-10.09.2020, postul nu a ținut cont de prevederile art. 8 alin. (3) din Decizia CNA nr. 475/2020 conform cărora : „Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia ; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora”.

De asemenea, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3) şi 10 alin. (2) din Decizia CNA nr. 475/2020 în cadrul unor emisiuni difuzate în cea de a doua săptămână din campania electorală, Consiliul a sancționat postul B1 TV cu somaţie publică. Potrivit art. 10 alin. (2), „Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali”.

În aceeaşi şedinţă, în urma analizării raportului de monitorizare privind știrea „Obligații aruncate la gunoi”, din cadrul emisiunii „Observator”, difuzată de postul Antena 1 în data 06.08.2020, CNA a decis să acorde dreptul la rectificare societății Eco Sud S.A. Acest drept la rectificare va fi acordat în condiţiile prevăzute de Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Titlul IV – Dreptul la replică şi la rectificare).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Decizia CNA nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020

Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral : (…) b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare ; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală“, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune ; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri.