Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.08.2020

25.08.2020


envoyer l'article par mail title=

Amenzi : 10.000 de lei – România TV ; 7.500 de lei – Mozi+ ; 5.000 - Realitatea Plus

Somații publice : Digi 24 ; Nașul TV ; Pro Cinema ; Pro TV ; Realitatea Plus ; Telekom Sport 1 și Telekom Sport 3

Decizii de intrare în legalitate : „Primăria Sectorului 1, Spital de Urgență” ; „Acustivum durere”

Întrunit în ședința publică din data de 25.08.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului România TV pentru ediția din 10.07.2020 a emisiunii „Ediție de seară”, în cadrul căreia nu s-a ținut cont de dispozițiile art. (3) alin. (2) din Legea audiovizualului și nici de cele ale art. 40 alin. (1), (2) și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- amendă de 7.500 de lei postului Mozi+ pentru că filmul artistic „Logan” a fost difuzat în data de 15.05.2020 cu încălcarea dispozițiilor art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. a), b) și c) din Codul audiovizualului ;
- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediția din 19.07.2020 a emisiunii „Ediție specială” difuzată cu nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1), (3) și (4) din Cod ;
- somație publică postului Digi 24 pentru știrea având ca titluri „Câini călcați intenționat cu mașina”, „De ce românii își omoară câinii cu coasa”, „Câine ucis cu ciocanul” difuzată în data de 19.07.2020 în cadrul emisiunii „Știri Digi 24” de la ora 17.00 cu nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Nașul TV pentru nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. Raportul de monitorizare a cuprins emisiunile „Nașul Special” și „Să vorbim despre tine” difuzate în perioada 04-05.06.2020 ;
- somație publică postului Pro Cinema pentru nerespectarea dispozițiilor art. 25 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și alin. (2) lit. a), b), c) și g), precum și ale art. 20 din Cod, la difuzarea în data de 06.07.2020 a filmului artistic „Christopher Roth” ;
- somație publică postului Pro TV, pentru că filmul artistic „O luptă personală 5” a fost difuzat în data de 30.07.2020 cu încălcarea dispozițiilor art. 24 alin. (1) teza a II-a, raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. a), b) și c), precum și cu nerespectarea art. 20 din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Realitatea Plus, deoarece în cadrul emisiunilor „Breaking News” ora 13.59, „Realitatea de la 17.00” difuzate în data de 28.07.2020 și în emisiunea „Realitatea de la 20:00” din 31.07.2020, nu au fost respectate prevederile art. 139 din Codul audiovizualului conform cărora : „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală” ;
- câte o somație publică posturilor Telekom Sport 1 și Telekom Sport 3 pentru difuzarea spotului de promovare „Superlove.ro” cu încălcarea dispozițiilor art. 96 alin. (1) din Cod conform cărora : „Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise” (monitorizare : perioada 07-13.07.2020).

De asemenea, constatând încălcări ale dispozițiilor art. 93 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, membrii Consiliului au hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate pentru :
- spotul TV „Primăria Sectorului 1, Spital de Urgență” (monitorizare : 20-26.07.2020) ;
- spotul TV aferent campaniei de promovare a produsului „Acustivum durere” (monitorizare : 20-26.07.2020).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
(2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;(…) g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;

Art. 20 În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.

Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00.

Art. 25 (1) Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.