Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 04.06.2020

04.06.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 04.06.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 15.000 de lei postului Antena 1 pentru modul în care a difuzat „serialul Vulpița” în emisiunea „Acces direct” fără a ține cont de prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. f) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Au fost analizate opt ediții din perioada 20.04 – 06.05.2020 ;
- amendă de 5.000 de lei postului Realitatea Plus pentru nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 66 din Codul audiovizualului la difuzarea emisiunii „Jocuri de putere” din data de 27.04.2020. La stabilirea sancțiunii s-a reținut și „Ediția specială” din 18-19.04.2020, în cadrul căreia au fost încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) din același Cod.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002 cu modificările și completările ulterioare :

Art. 39 - (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19 – (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă ;

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.