Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.03.2020

03.03.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 03.03.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 200.000 de lei postului Pro 2, pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 (perioadă monitorizată : 1 – 31 decembrie 2019, interval orar 07.00 – 23.00) ;
- amendă de 5.000 de lei postului Mozi +, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 24, raportate la cele ale art. 19 alin. (2) lit. a), b) și c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea filmului artistic „World War Z”, în data de 08.12.2019 ;
- amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru emisiuni de știri și dezbateri din perioada 6 – 10.02.2020, difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b). La stabilirea sancțiunii s-a reținut și nerespectarea art. 40 alin. (1) în cadrul următoarelor ediții informative : „Știrile România TV” din 06.02.2020 ora 13.00, „Știrile România TV” din 07.02.2020 ora 14:00 și „Breaking News” din 09.02.2020, ora 17.00 ;
- somație publică postului Pro X, pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului (perioadă monitorizată : 1 – 31 decembrie 2019, interval orar 07.00 – 23.00) ;
- somație publică postului România TV, deoarece în ediția din 30.01.2020 a emisiunii „Punctul Culminant” nu au fost respectate dispozițiile art. 40 alin. (1) și nici cele ale art. 65 lit. (c) din Codul audiovizualului ;
- somație publică postului B1 TV pentru emisiunile „Dosar de Politician” din data de 12.02.2020 și „Lumea lui Banciu” din data de 03.02.2020, la difuzarea cărora au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (2) respectiv, cele ale art. 67 din Cod ;
- somație publică postului Radio ZU, pentru ediția din 28.01.2020 a emisiunii „Popescu și Flick”, difuzată fără a fi respectate dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.

Constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual în ceea ce privește regimul de difuzare a comunicărilor comerciale, membrii Consiliului au hotărât să emită câte o decizie de intrare în legalitate pentru :
- materialul de promovare a produsului „7 miracole”, deoarece încalcă prevederile art. 120 alin. (2) (monitorizare post Antena 3, perioada 13-19.01.2020) ;
- cele 4 variante ale spoturilor publicitare „ICREDIT”, difuzate fără a se respecta dispozițiile art. 94 (monitorizare : posturi TV, perioada 17-23.02.2020).

De asemenea, Consiliul a decis aplicarea unei somații publice societății GLOBAL MEDIA EXPERT SRL (pentru postul Sport Total FM din Galați), deoarece nu a respectat dispozițiile art. 50 alin. (1) și nici pe cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a societății PUBLIVOL CREATIV SA Voluntari pentru Metropola TV din București.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 35 (1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date ;
Art. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie ;
Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă : (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen ;
Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ; b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ; c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă ;
Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00 ;
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt ;
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment ;
Art. 94 - În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri : a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ; b) să fie redată la viteză normală de citire.
Art. 120 - (2) În publicitatea şi teleshoppingul la suplimente alimentare, informaţiile de prezentare a produselor pot conţine exclusiv datele din eticheta, cutia, flaconul şi/sau prospectul produsului, care au fost, după caz, avizate de către institutele naţionale de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii sau notificate de către Institutul de Bioresurse Alimentare, precum şi menţiunile nutriţionale şi de sănătate aprobate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006.