Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 25.02.2020

25.02.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 25.02.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 5.000 de lei postului Pro TV, deoarece radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) și nici pe cele ale art. 65 lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Raportul de monitorizare cuprinde știrile „Aglomerație la munte” și „Sechestrați de barieră” difuzate în cadrul unor ediții informative din data de 25.01.2020 ;
- somație publică postului B1 TV, pentru că, la difuzarea edițiilor din 27.12.2019, 03 și 10.01.2020 ale emisiunii „Actualitatea Românească”, a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. De asemenea, Consiliul a decis ca radiodifuzorul să acorde dreptul la replică domnului Radu Răzvan Horațiu, pentru edițiile mai sus-menționate, precum și dreptul la replică domnului Mihai Bogdan Mateescu pentru ediția din 03.01.2020 a emisiunii, în condițiile prevăzute de Codul audiovizualului ;
- somație publică postului Antena 1, deoarece în edițiile din 15 și 16.01.2020 ale emisiunii „Poftiți la muncă” nu au fost respectate dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Cod ;
- somație publică postului Antena 3, pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 la difuzarea ediției din 30.01.2020 a emisiunii „Sinteza Zilei” ;
- somație publică postului Kanal D, deoarece la difuzarea știrii având ca titlu „Alertă : orez ca de plastic” în cadrul ediției informative „Știrile Kanal D” din 04.02.2020, radiodifuzorul nu a ținut cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) și nici de cele ale art. 65 lit. a) și b) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, ca urmare a analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 100.000 de lei societății LIDAS PROD SRL pentru încălcarea prevederilor art. 50 și ale art. 58 din Legea audiovizualului ;
- câte o somație publică următoarelor societăți : BALADA MEDIA SRL-D / Balada TV/ Bistriţa / Bistriţa Năsăud ; VIDEOMARKET SRL / TANĂNANA / TIMIȘOARA/ TIMIȘ ; RADIO GUERILLA SRL / RADIO GUERILLA/ IAŞI / IAŞI ; HARGITA-LINE SRL/ KTV /Cristuru Secuiesc /Harghita pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- somație publică pentru TV CABLU TURIA/TURIA/COVASNA, deoarece nu a respectat dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 504/2002 ;
- somație publică societății FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. / The Fishing & Hunting Channel (satelit) București pentru nerespectarea prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea audiovizualului și ale art. 135 alin. (4) din Codul audiovizualului.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Art. 31 (4) Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii : a) conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale ; b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective ; c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză*).
Art. 35(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.
Art. 50(1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
Art. 58(1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. (2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 18(1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producţii care prezintă:a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate ;
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor ; b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală ;
Art. 135 (4) Menţiunea « Teleshopping » va fi afişată pe toată durata emisiunii.