Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 20.02.2020

20.02.2020


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 20.02.2020, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate pentru modul în care a fost prezentat cazul Ditrău în spațiul audiovizual. Au fost monitorizate 11 posturi de televiziune și 4 posturi de radio, în perioada 28 – 31 ianuarie 2020. Ca urmare a sesizărilor primite, la această perioadă s-au adăugat și zilele de 01.02.2020 pentru postul Digi 24, respectiv 02.02.2020 pentru postul B1 TV. Constatând încălcări ale legislației audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancționarea postului B1 TV cu amendă de 10.000 de lei pentru că, în emisiunea „Lumea lui Banciu” din data de 30.01.2020, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 47 alin. (3) și nici pe cele ale art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, iar în emisiunea „Dosar de politician”, ediția din 02.02.2020, a încălcat dispozițiile art. 67 și pe cele ale art. 70 din Codul audiovizualului.

În aceeași ședintă, CNA a sancționat postul Realitatea Plus cu amendă de 5.000 de lei pentru ediția din data de 31.01.2020 a emisiunii „Realitatea Românească”, în cadrul căreia s-a dezbătut un subiect legat de sistemul de sănătate fără a se ține cont de prevederile art. 66 din Codul audiovizualului.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Direcția Control, Consiliul a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- Câte o amendă de 10.000 de lei societăților AKTA TELEKOM SA, SOUNDWAVE SRL și RCS&RDS SA pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
- Somație publică postului de televiziune Galaxy (Drobeta Turnu Severin) pentru că nu a respectat dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „La mila Domnului” (perioadă monitorizată : septembrie 2019 – ianuarie 2020).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare
Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare
Art. 40 - (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
Art. 47 - (…) (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii ;
Art. 70 - (1) În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un punct de vedere al acestora.