RECOMANDARE

04.06.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrucât în numeroase situaţii în programele audiovizuale continuă să fie folosit termenul RON, chiar şi după data de 30 iunie 2006, când s-a încheiat perioada în care se foloseau în paralel denumirile vechii monede şi a celei noi, vă adresăm rugămintea de a întreprinde toate diligenţele pentru ca termenul „leu” şi subdiviziunea acestuia, „banul” să se folosească ori de câte ori sunt furnizate informaţii în legătură cu moneda naţională.

Aşa după cum se prevede la alin. 2 al Art. 137 din Constituţia României (LEGE Nr. 429 din 23 octombrie 2003) Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

„ARTICOLUL 137
........................................................................................................

(2) Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii Europene.”

Utilizarea, în continuare, în programele audiovizuale a termenului RON după termenul prevăzut de Circulară nr. 7 din 25.feb.2005 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I 196 8.mar.2005 cu intrare în vigoare la 8.mar.2005) privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, este de natură să inducă în eroare publicul.

În vederea respectării art. 3, alin. 2 din Legea Audiovizualului şi a dispoziţiilor Titlului V, Asigurarea informării corecte şi a pluralismului din Decizia CNA nr. 220 din 24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizualului vă rugăm să daţi curs acestei recomandări.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU