Răspuns CNA nr. 485 RF / 08.02.2017 la sesizările referitoare la mai multe emisiuni difuzate de postul România TV în data de 18 ianuarie 2017

09.02.2017


envoyer l'article par mail title=

Având în vedere numărul foarte mare de reclamaţii primite la CNA (923) cu privire la mai multe emisiuni difuzate de postul România TV în data de 18 ianuarie 2017, facem public răspunsul instituţiei, neavând capacitatea administrativă de a răspunde fiecărui petiţionar în parte.

Întruniţi în şedinţa publică din data de 7 februarie 2017, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au vizionat secvenţe relevante din emisiunile reclamate și au analizat rapoartele întocmite de Direcţia de Monitorizare ca urmare a sesizărilor primite.

În urma dezbaterilor, Consiliul a decis sancționarea postului România TV cu amendă în cuantum de 40.000 de lei.

Consiliul a constatat că, în data de 18.01.2017, la difuzarea mai multor emisiuni în care s-au abordat teme de actualitate, în principal legate de prezența Președintelui României la ședința de Guvern din acea zi, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 referitoare la obligația de a asigura „informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” . De asemenea, s-a reținut și încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [„În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate” ], precum și încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) și (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din același Cod :

art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a- şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Menționăm că, rapoartele de monitorizare au cuprins ediții ale unor emisiuni informative (inclusiv de tip Breaking News) și de dezbatere.

Laura GEORGESCU

Preşedinte